Koçluk


Koçluk hizmeti, İstenen performansa ve yaşam tatminine ulaşmak için koç ve müşteri arasında kurulan planlı gelişim ilişkisidir.

Koçluk Nedir?

Müşterilerin kişisel ve profesyonel potansiyelini gerçekleştirmeye yönelik farkındalık, gelişim ve çözüm seçeneklerini artırıcı ve bu yönde destekleyici çalışmaları yürütme, insanları hayatlarında değişim yaratmak amacıyla ileriye taşıma, kendi potansiyellerini keşfederek yol almalarına yardım etme süreçlerine dayanan eylemli bir öğrenme modelidir.

Ne Yapar?

Bir koç mevcut durumunuzu analiz ederek, sınırlayıcı inançları ve karşılaştığınız diğer potansiyel zorlukları ve engelleri tespit ederek, hayatınızdaki belirli sonuçları elde etmenize yardımcı olmak için tasarlanmış özel bir eylem planı tasarlayarak gelişmenize yardımcı olur.

Yaşam Koçunuzla yapacağınız çalışma, kararsız kaldığınız ya da sıkıştığınızı sandığınız noktadan sizi çıkarmayı amaçlar. Bunu yaparken, size yeni bakış açıları kazandırmak gibi farklı teknikler kullanır. Böylece hiç farkında olmadığınız ya da bugüne kadar kullanmadığınız güçlerinizi açığa çıkararak hayatınıza yeni bir yön verebilirsiniz.

Görüşmelerde, sizin öncelikleriniz dikkate alınarak birlikte ortak bir strateji geliştirilir.

Nasıl Yapılır?

Bireyin gelişim ve çözüm arayışında kendisini keşfetmesini, harekete geçmesini sağlayan ve düşünmeye sevk eden güçlü ve nitelikli sorular sorarak, hedeflere giden yolda bir yol haritası çıkarılır ve bu yoldan nasıl gidileceği konusunda müşteri koçundan rehberlik hizmeti alır.

Yaşam koçluğu süreci, şu anda neler olup bittiğini inceleyerek, engellerinizin veya zorluklarınızın neler olabileceğini keşfederek ve yapılacak eylemleri seçerek, kişinin hayatındaki başarılara, genel şartlara ve geçişlere yöneliktir.

Yaşam Koçluğunda koçun doğruları değil sizin doğrularınız hayata geçirilir. Yapılan çalışmanın esası, sorularla duruma yeni açılardan bakmanızı, daha önce farkına varmadığınız çözümleri görmenizi sağlamaktır.
– Birlikte yaşam planı yapmak, Müşterinin amaç ve hedeflerini anlamak.
– Yaşamındaki stresi azaltması, Stresle baş edebilmeyi öğrenmesi.
– Özel yaşam ile iş yaşamı arasında denge kurması.
– Yetenek ve kaynaklarını keşfetmesi.
– Hedef belirleme, istediği sonuçlara ulaşması, iletişim problemleri.
-Vizyon ve misyonunu belirleme, karar verme zorluğu, zaman yönetimi.
-Bütçe planlaması, aile yaşamını ve ilişkilerini geliştirmesi, motivasyon kazanması gibi konular koçluğun çalışma konuları arasında yer alır.

Ne işe yarar?

Koçluk sayesinde sahip olduğunuz içsel kaynaklara ulaşıp, değişime, dönüşüme, kararlara ve planlamaya ilişkin tüm cevapları kendi kendinizden öğrenme fırsatına sahip olabilirsiniz.

Koç kimdir?

Koçluk sürecini yürüten ve bireysel mesleki gelişimini sağlayan nitelikli kişidir. Yaşam koçu, tüm potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmanıza ve istediğiniz sonuçlara ulaşmanıza yardımcı olmak için profesyonel olarak eğitilmiş kişidir.

Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri ISCO 08 : 2635 (Sosyal hizmet ve danışmanlık ile ilgili profesyonel meslek mensupları)

Koçta olması gereken bilgi ve beceriler nelerdir?

– Analiz yapma becerisi
-Araştırma yapma bilgi ve becerisi
-Bilgi teknolojisi araçları kullanmada temel bilgi ve beceri.
-Eylem planı hazırlama bilgi ve becerisi.
-İhtiyaç analizi yapma becerisi.
-İletişim bilgi ve becerisi.
-Kalite bilgisi.
-Kaynak kullanma bilgi ve becerisi.
-Koçluk etik ve ilkeleri becerisi
-Koçluk yöntem ve teknikleri bilgisi.
-Metafor kullanma becerisi.
-Müşterinin hedef ve ihtiyaçlarına uygun koçluk yöntemleri uygulama becerisi.
-Örnek olay yöntemi kullanma bilgi ve becerisi.
-Planlama bilgi ve becerisi.
-Problem çözme bilgi ve becerisi.
-Raporlama bilgisi.
-Stres yönetimi becerisi.
-Temel davranış bilimleri bilgisi.
-Temel dokümantasyon bilgisi.
-Temel işletmecilik bilgisi.
-Temel kişilik değerlendirme araçları kullanma bilgisi.
-Zaman yönetimi becerisi.

Tutum ve Davranışlar

-Din, dil, ırk, mezhep, siyasi görüş, cinsiyet gibi konularda ayrımcılık yapmamak.
-İSG ve çevre koruma önlemlerine uygun davranmak.
-Mesleki etik ve ilkelere uygun davranmak.
-Müşteri bilgilerinin gizliliğini sağlamak.
-Müşteri ile empati kurmak.
-Müşteriye karşı saygılı ve şeffaf olmak.
-Müşteriyi kendi düşünceleri doğrultusunda yönlendirmemek.
-Müşteriyi önemsemek, önyargısız olarak “değişim ve gelişim”e inanmak.
-Müşteriyi yargılamamak.
-Tüketici haklarına özen göstermek.

Koçluk kimler için uygundur?

Yaşam Koçluğu, akıl ve ruh sağlığı yerinde olup, hayatında geldiği noktada kendisini mutsuz hisseden, aradığı yönü bulamayan ya da o yöne doğru nasıl ilerleyeceğini bilemeyen kişiler içindir.