Çakra Dengeleme


Biofrekansla Çakra Dengeleme

Chakra, Sanskritçe’de tekerlek anlamına gelir, ateş çarkı da denir. Bedenimizin içerisinde chakralar olarak bilinen yedi temel enerji merkezi hormonal salgı bezlerinin ve büyük sinir ağlarının üzerinde ya da çok yakınında olup belirli noktalarda omurgayla kesişirler.

Chakralar bizi çok boyutlu evrene bağlayan, uzmanlaşmış enerji merkezleridir. Çok değişik düzeylerde kavranabilirler. Yüksek bir titreşimsel doğadaki enerjiyi, uygun bir biçimde özümseyip fiziksel bedeni dönüştürebilmek için kullanmak amacıyla, önce içine alan ve işleme tabi tutan chakralar, boyutlu ana giriş kapılarıdır.

Vücut genelinde çok sayıda minör chakralar olmasına karşın, biz sadece yedi majör chakrayla ilgilenmekteyiz. Bu majör chakraların her birisi majör sinir ağına ve vücudun endokrin sistemi içindeki salgı bezleri merkezine bağlıdır.

Her majör chakra belirli bir fizyolojik sistemle ilgilidir. Örneğin, kalp chakrası fiziksel kalp ve dolaşım sistemiyle ilgilidir. Boğaz chakrası nefes borusu ve tiroit bezi vs. ile ilgilidir. Majör chakraların her birisinin uygun çalışması, her organ sisteminin dengesi ve hücresel sağlığı için çok önemlidir. Bunun chakra sistemi içindeki anormallikleri ima etmez; sadece hastalığın nedenidirler.

Ayrıca fiziksel bedende hastalık oluşturabilecek, toksik, çevresel, kimyasal, bakteriyel, viral ve diğer etkilerde söz konusudur. Chakralarhayatsal enerjinin vücudun değişik organlarına akışını düzenlemeye yardımcı olur. Uygun bir çalışmada, belirli bir fizyolojik sistemde güç ve dengeyi kurmada yardımcı olur. Tersine, anormal chakra fonksiyonu vücudun bir bölümünde zayıflık oluşturur.

Chakraların vücudun spesifik bazı kısımlarına bir çeşit gizli besleyici bir enerji gibi katkı sağladığını anlamamız kilit bir noktadır. Bazen adından prana diye de söz edilen, kozmik enerji yaşam gücünün kendini açığa vurmasıdır. Prananın enerji kanalları ve hücresel/moleküler sistemler aracılığıyla engellenemez akışı fiziksel bedenin canlılığını devam ettirilmesine yardımcı olur.

Sindirim sisteminin biyokimyasal enerjiyi ve fiziksel gıdalar formundaki yapılandırıcı blokları içine almasına karşın chakralar, akupunktur meridyen sistemleriyle bağlantılı olarak, fiziksel yaşamın uygun gelişimi ve devamlılığı için gerekli olduğu kadar yüksek titreşimsel enerjileri içine alır.

Fiziksel gıdalar hücresel gelişim ve homeostatiği ilerletmek için kullanılırken, chakralar ve meridyenlerden taşınan gizli-enerji akımları eterik bedendeki denge organizasyonu ilerletir. Eterik beden fiziksel olanın bir şablonudur. Enerjisel değişikler, fiziksel hücresel olaylar olarak açığa çıkmadan önce eterik bedende oluşurlar.

Chakralar tarafından alınan enerjiler, bir sonraki basamağa dönüştürücüye benzer bir tarzda endokrin sinyallerine dönüştürür. Yüksek titreşimsel ve gizli doğadaki enerji chakralardan girer, bir sonraki basamağa geçerek ve daha fizyolojik bir doğadaki bilgiyi iletir. Gizli enerji, chakralarla bağlantılı majör endokrin salgılarının her birinden hormonsal salgılara dönüştürülür. 

Kan dolaşımına küçük miktarlardaki güçlü hormanların salgılanması aracılığıyla, tüm fiziksel beden etkilenir. Ayrıca her chakra hayati enerjiyi aynı vücut bölgesindeki ve benzer bir frekansta rezonansiçşnde olan, birçok farklı organa dağılırlar.

Vücut içindeki her organın kendi enerji frekansı vardır. Benzer frekanstaki organların aynı vücut bölgesinde birlikte kümeleşme veya özel bir fizyolojik ilişki içinde birlikte bağlantı içinde olma eğilimleri vardır. Örneğin, solar pleksuschakra, solar pleksusun genel, yakın komşuluğu içinde yatan organlarla yakından bağlantılıdır. Bunlar mide, pankreas, safra kesesi ve karaciğerdir.

Her organ sindirimin ilk sürecine dahildirler. Solar pleksuschakra aracılığıyla bu organlara dağılan gizli enerjiler sindirimin bu yönünün sağlık ve fonksiyonunu devam ettirmede yardımcı olur. Solar pleksuschakrayı etkileyen hayati enerji akışının anormallikleri, bu şekilde, peptik ülser hastalığı, safra taşları, pankreatit vs. gibi sindirim sisteminde bazı güçlükleri açığa çıkarır.

Anormal bir chakra fonksiyonunun nedenleri, duygusal, zihinsel ve tinsel sorunların yanı sıra solar pleksuschakranın fonksiyonuyla bağlantılı davranış modellerini içermesi bağlamında daha da önemlidir.

Chakralar gizli enerjinin pasif dönüştürücüleridir. Onlar gerçekte gizli bedenimizdeki psişik algı organlarıdır. Her chakra farklı bir psişik fonksiyonla ilgilidir. Örneğin üçüncü göz veya kaş chakrası sezgisel anlayış ve durugörüyle ilintilidir. Boğaz chakrasıdurugörüsel yeteneklerin kullanımında çalışır. Kalp chakrasının görünmeyeni algılama, görme vs. gibi yeteneklerle ilgisi vardır. 

Chakraların yüksek algıyla ilgili süreçleri içermesi, onların eterik, astral, zihinsel ve yüksek tinsel düzeylerden gelen enerji akışı noktaları oluşlarıdır.