Aile ve ilişki koçluğu

İletişim, doğal olarak hayatın içinde öğrendiğimiz bir süreçtir ve her insanın iletişim kurma şekli bir diğerinden farklıdır. Bugüne yansıttığımız duygular, beklentilerimiz, sevdiğimiz ve ilişki içinde olduğumuz kişi ile nasıl bir iletişim kuracağımızı belirlemektedir.

Her birey nasıl bir diğerinden farklıysa, her ilişki, benzer yanları olsa da diğer ilişkilerden farklı yanlara sahiptir ve yaşanan ilişki ister aile, ister ebeveyn ilişkisi olsun, her bireyin bazı sorumlulukları ve rolleri bulunmaktadır.

Aile içindeki ilişkilerin değişmesi, rol ve statülerde değişimlerin yaşanması aile içinde pek çok probleme neden olabilmektedir.

Aile ve ilişki koçluğu; ailedeki bireylerin birbirleriyle olan iletişim şeklini fark etme ve ilişkideki problemin çözümlenmesi konusunda bireylerin problem çözme becerilerini keşfetmelerini amaçlayan bir süreç olarak destek vermektedir.

  • Aile ve/veya bir ilişki içinde bulunan bireylerin farkındalık kazanması,
  • İletişim sorularını ele alarak, karşılaştıkları problemlerle baş edebilmeleri,
  • Sağlıklı bir iletişim dengesine sahip olabilmeleri için aile ve ilişki koçluğu hizmeti alabilirsiniz.

Mutlu ilişkiler mucize değildir!